Persrelaties
U bent op zoek naar de meest doeltreffende manier om een kwalitatief publiek te bereiken en droomt ervan te verschijnen in de media. We staan u bij in het ontwikkelen van de meest accurate en opvallende boodschap, het lobbyen van de gepaste media, het uitkiezen van het juiste communicatiemiddel (persbericht, opiniestuk, interview, getuigenis, persconferentie, perstoer, ronde tafel gesprek enz.) en het bereiken van de juiste doelgroep.

 

PR 2.0
Internet in het algemeen en sociale media in het bijzonder bieden een unieke kans om online onmiddellijk in contact te treden met een even breed als specifiek publiek. We assisteren u bij het selecteren van de meest toepasselijke strategie, platform en timing, het identificeren van opinieleiders en het gebruiken van de passende taal en stijl.

 

Copywriting
Wij vinden de juiste woorden om uw gedachten, ambities en identiteit te vertalen in functie van het gepaste doelpubliek. Onze geroutineerde copywriters zijn geolied in het vinden van een subtiel evenwicht tussen volledigheid, ritme, charme en effectiviteit.

 

 • Persberichten
 • Persdossiers
 • Casestory’s
 • Publireportages
 • Uitnodigingen
 • Brochures
 • Mailings
 • Websites
 • Speeches
 • Redactie van blogs en forums
 • Enz.

 

Public Affairs

Om publieke instanties te benaderen en hen te betrekken bij de uitdagingen die uw activiteiten met zich meebrengen, doet Vademecom beroep op zijn knowhow om te lobbyen bij beleidsmakers en bij diegene die hen beïnvloeden. Dit gebeurt op alle bestuursniveaus, gaande van het gemeentelijke tot het regionale, communautaire, federale of Europese niveau.

 

Gevestigd in de hoofdstad van Europa, dokteren wij voor u de optimale strategie en messaging uit, bepalen we een doelgroep op maat, werken we de beste lobbymethodologie uit en selecteren we met grote zorg de meest geschikte kanalen waarlangs we uw ideeën ruchtbaar maken. Ook hier maken we gebruik van ons pan-Europees netwerk om uw boodschap in het land naar keuze te verspreiden en zo de aandacht te trekken van de lokale politieke instanties en erin te slagen het persoonlijke en algemene belang met elkaar in overeenstemming te brengen.

 

Crisiscommunicatie en change management
In crisisperiodes is communicatie uw beste bondgenoot om het hoofd te bieden aan de intimiderende massa informatie-aanvragen van al uw verschillende stakeholders (klanten, pers, werknemers, vakbonden enz.). We stabiliseren de situatie door het proactief verspreiden van duidelijke, correcte en doelgerichte boodschappen. Beter nog, we helpen u dergelijke omstandigheden te vermijden en zorgen ervoor dat u een crisis kunt anticiperen met de juiste tools.

 

Interne communicatie
Uw team is de ambassadeur van uw organisatie. We begeleiden u en bieden de juiste tools zodat u beter communiceert over hun acties, spirit en de toegevoegde waarde van de diensten en producten die ze afleveren. Dit is cruciaal om hun inspanningen te belonen, samenwerkingen te verstevigen en hun enthousiasme aan te wakkeren.

 

Lobby en bedrijfsontwikkeling
Aangezien u niet de enige uitstekende ondernemer op aarde bent, slaan we bruggen tussen u en potentiële partners, prospecten, nieuwe werknemers, investeerders, opinieleiders en beleidsmakers.

 

Sales support
Goodies met een echte toegevoegde waarde, marketing displays die uw activiteiten overstijgen of een kwalitatieve en gerichte mailing, online campagne of field marketing actie kunnen uw business ten volle stimuleren. In nauwe samenwerking met u, zorgen wij voor de conceptualisering en uitvoering door ons netwerk van zorgvuldig uitgekozen en betrouwbare leveranciers.